matematika

Thursday, October 26, 2006

makedonski jazik

mnozestva

Poimi vrzani za mnozestva : elementi , Venov dijagram, presek , unija , podmnozestvo, razlika na mnozestvo , prazno mnozestvo , ednakvi mnozestva , ekvivalentni mnozestva, graficko i tabelarno prikazuvanje na mnozestvata.